Wat levert BADOM?

Basis- en/of verdiepingsworkshop:
Altijd effectief resultaat!

Workshops op verschillende niveaus
Van basis tot verdieping

Afhankelijk van de doelgroep stelt BADOM samen mét en voor u, de inhoud, duur en opzet van workshops samen. Dat kan de basisworkshop zijn die overigens in samenwerking met de Politieacademie te Apeldoorn ontwikkeld is. Maar de workshop kan ook verdiepend zijn voor groepen die al langere tijd binnen het gebied van ondermijnende criminaliteit werkzaam zijn. De workshops worden op locatie gegeven aan een veelheid van doelgroepen; van individuele burgemeester tot groepen van ambtenaren, politieprofessionals, bedrijfsdirecteuren, (sport-)verenigingsbesturen en belangengroeperingen. Zij hebben een grote diversiteit aan achtergrond, ervaring en wensen, vandaar ook de mogelijkheid van het op maat snijden van de workshop in nauw overleg met de opdrachtgever. Juist die flexibiliteit om de workshops af te stellen op (het niveau van) de doelgroep heeft inmiddels tot positieve evaluaties geleid. Volgend op workshops kan BADOM op inhuurbasis en al dan niet tijdelijk, expertise leveren indien daar na het volgen van de workshop behoefte aan ontstaat.

Deze organisaties gingen u voor

BADOM is nog jong, maar haar workshops hebben al bij de nodige afnemers tot positieve reacties geleid. De Limburgse werkgeversvereniging, de Politieacademie in Apeldoorn, Zuyd Hogeschool Maastricht, Rotary en verschillende Amsterdamse Politie afdelingen hebben de voor hen georganiseerde workshop zeer positief beoordeeld en geëvalueerd. Daarnaast zijn er workshops in ontwikkeling voor enkele gemeenten in Noord Brabant en Limburg.

“BADOM heeft voor onze studenten Facilitair Management op zeer korte termijn een prima workshop gegeven. De interactieve manier van deelnemen heeft bij deze jonge mensen tot een hogere graad van bewustwording geleid”

Zuyd Hogeschool Maastricht

“Juist het (inter-)actieve karakter van de workshop is een sterk punt van BADOM. Pas, als mensen met elkaar ‘aan tafel’ praten over ondermijning, ervaringen uitwisselen en worden voorzien van de juiste handvatten om er iets mee te doen, leidt dat tot broodnodige bewustwording”

Politieacademie Apeldoorn

“Onthullend, indringend en zeer positief en effectief gebracht door gebruik te maken van deze workshopopzet. We hebben een schokeffect ondergaan en moeten veel alerter zijn op het fenomeen ondermijning”

Rotary Best-Oirschot

“BADOM levert een waardevolle workshop, een combinatie van bewustwording (ochtend) èn verdieping (middag). Professionaliteit en enthousiasme van de trainers leidde tot zo mogelijk nog groter enthousiasme bij de gemêleerde groep deelnemers; taakaccenthouders, politiespecialisten en enkele leidinggevers (Overtoomsesluis)”

Politie Amsterdam


Laten we samenwerken.


Video

Drugslabs kunnen overal gevonden worden, zelfs middenin een woonwijk. In de video zie je ‘Het Dommelstroom Interventieteam’ dat de gemeente Valkenswaard helpt bij het tegengaan van dit soort ondermijning. En daarbij komen ze soms ongebruikelijke dingen tegen…

Hoe signaleert u
ondermijnende criminaliteit?

%d bloggers liken dit: