Home

Best Advies- en trainingsbureau Ondermijning

Achtergrond

Het advies- en trainingsbureau BADOM is ontstaan vanuit de behoefte om op interactieve wijze en bij een breed publiek meer bewustwording met betrekking tot het fenomeen Ondermijning te bewerkstelligen. Naar de buitenwereld duidelijk maken dat infiltratie vanuit de criminele onderwereld in de niet criminele bovenwereld uiteindelijk zal leiden tot destructie van die bovenwereld. Voorlichten, adviseren en actief trainen gericht op vormen van ondermijning, hoe die te signaleren, hoe die te herkennen en hoe die signalen door te geleiden naar handhavingsinstanties, zoals politie, fiscus en justitie, is wat BADOM nastreeft. BADOM richt zich niet op bestrijding van (gevolgen van) ondermijnende activiteiten, dat is immers een taak van genoemde handhavingsinstanties.

Wie zijn wij?

Pien Janssens
Mede-eigenaar BADOM

Meindert Leutscher
Mede-eigenaar BADOM

BADOM is een in 2017 gestart particulier initiatief van (ex-)politiemensen in samenwerking met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de (lokale) overheid. Nadere informatie over onze achtergrond, expertise en ervaring geven wij u graag als u interesse heeft in onze diensten.

Visie

Volgens BADOM ontbreekt het, niet alleen bij het grote publiek maar helaas ook bij bedrijven en (lokale) overheden, aan bewustwording en kennis omtrent ondermijning en haar uitingsvormen. Veelal worden ondermijnende activiteiten niet gezien of zelfs gebagatelliseerd. Weliswaar komt er steeds meer aandacht voor bestrijding van gevolgen van ondermijning, maar juist herkenning en signalering, leidend tot bewustwording zijn essentieel voor effectieve en efficiënte bestrijding op termijn. Seminars en conferenties met vooraanstaande sprekers en een toehorend publiek, hoe interessant en nodig voor algemene voorlichting over het fenomeen dan ook, ze zijn niet afdoende en voldoende. BADOM is van mening dat (inter-)actieve advisering en training (middels op maat gemaakte workshops) beter zullen beklijven dan enkel en alleen vertellen wat ondermijning is en betekent. In kleinere groepen trainen, uitwisselen van ervaringen en bediscussiëren hoe ondermijnend activiteiten te signaleren is nodig en noodzakelijk. Op die manier kan er een verdere ontwikkeling plaatsvinden van symptoombestrijding (zoals het sluiten van ‘hennephuizen’, het oprollen van criminele circuits en onderscheppen van drugstransporten) naar preventie van ondermijning en de gevolgen ervan.

Wat levert BADOM?

Workshops op verschillende niveaus
Van basis tot verdieping

Afhankelijk van de doelgroep stelt BADOM samen mét en voor u, de inhoud, duur en opzet van workshops samen. Dat kan de basisworkshop zijn die overigens in samenwerking met de Politieacademie te Apeldoorn ontwikkeld is. Maar de workshop kan ook verdiepend zijn voor groepen die al langere tijd binnen het gebied van ondermijnende criminaliteit werkzaam zijn. De workshops worden op locatie gegeven aan een veelheid van doelgroepen; van individuele burgemeester tot groepen van ambtenaren, politieprofessionals, bedrijfsdirecteuren, (sport-)verenigingsbesturen en belangengroeperingen. Zij hebben een grote diversiteit aan achtergrond, ervaring en wensen, vandaar ook de mogelijkheid van het op maat snijden van de workshop in nauw overleg met de opdrachtgever. Juist die flexibiliteit om de workshops af te stellen op (het niveau van) de doelgroep heeft inmiddels tot positieve evaluaties geleid. Volgend op workshops kan BADOM op inhuurbasis en al dan niet tijdelijk, expertise leveren indien daar na het volgen van de workshop behoefte aan ontstaat.

Deze organisaties gingen u voor

BADOM is nog jong, maar haar workshops hebben al bij de nodige afnemers tot positieve reacties geleid. De Limburgse werkgeversvereniging, de Politieacademie in Apeldoorn, Zuyd Hogeschool Maastricht, Rotary en verschillende Amsterdamse Politie afdelingen hebben de voor hen georganiseerde workshop zeer positief beoordeeld en geëvalueerd. Daarnaast zijn er workshops in ontwikkeling voor enkele gemeenten in Noord Brabant en Limburg.

Klik hier voor meer informatie over de nieuwe werkmethodiek

Bewustwording ondermijning

“BADOM heeft voor onze studenten Facilitair Management op zeer korte termijn een prima workshop gegeven. De interactieve manier van deelnemen heeft bij deze jonge mensen tot een hogere graad van bewustwording geleid”

Zuyd Hogeschool Maastricht

“Juist het (inter-)actieve karakter van de workshop is een sterk punt van BADOM. Pas, als mensen met elkaar ‘aan tafel’ praten over ondermijning, ervaringen uitwisselen en worden voorzien van de juiste handvatten om er iets mee te doen, leidt dat tot broodnodige bewustwording”

Politie
academie Apeldoorn

“Onthullend, indringend en zeer positief en effectief gebracht door gebruik te maken van deze workshopopzet. We hebben een schokeffect ondergaan en moeten veel alerter zijn op het fenomeen ondermijning”

Rotary
Best-Oirschot

“BADOM levert een waardevolle workshop, een combinatie van bewustwording (ochtend) èn verdieping (middag). Professionaliteit en enthousiasme van de trainers leidde tot zo mogelijk nog groter enthousiasme bij de gemêleerde groep deelnemers; taakaccenthouders, politiespecialisten en enkele leidinggevers (Overtoomsesluis)”

Politie Amsterdam

Contact opnemen

Gebruik onderstaand formulier om uw interesse te tonen,
wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

Best Advies- en trainingsbureau Ondermijning