Nieuwe werkmethodiek

Nieuwe werkmethodiek met betrekking tot ondermijnende criminaliteit.

Bij de start van Badom in 2017 is opgevallen dat er eigenlijk geen gemeenschappelijke werkmethodiek ten aanzien van ondermijnende criminaliteit bestaat in Nederland. Er wordt, alle goede intenties ten spijt, door de integrale partners nog niet echt een gedeelde taal gesproken en er bestaat geen gedeeld(e) begrippenkader of maatstaf als het gaat over ondermijnende criminaliteit. Het opzetten van LIEC en RIEC’s is wel een goede stap geweest, maar ook al doordat de samenstelling van deze organisaties steeds wisselt (de medewerk(st)ers worden vooralsnog voor beperkte tijd gedetacheerd), wordt intensieve samenwerking tussen de integrale partners die er bij betrokken zijn soms bemoeilijkt. Er lijkt behoefte te bestaan aan een nieuwe werkmethodiek die ook als communicatievehikel met en tussen betrokken integrale partners fungeert.

Vanuit één van de Amsterdamse politieafdelingen is begin 2019 door de afdelingsleiding aan Badom gevraagd om “een soort van handvat/protocol/werkmethodiek” te presenteren aan de hand waarvan met name de politiemensen op straat beter zouden kunnen inspelen op de vele signalen die zij ontvangen over criminele activiteiten die al dan niet zouden kunnen vallen onder het begrip Ondermijning. Die signalen worden weliswaar verzameld en met enige regelmaat tijdens werkoverleggen op een Excel sheet gepresenteerd en besproken, maar ze gaan helaas ook nogal eens verloren in de waan van alledag. Verdere professionalisering is gewenst.

Het begint bij bewustwording

De werkmethodiek Focus op Ondermijnende Criminaliteit (F.O.C.) is door Badom tijdens een succesvolle workshop bij die politieafdeling geïntroduceerd en intensief geoefend. Vergelijkbaar met het op- en afschalen bij rampen, wordt met gradaties gewerkt. Er wordt door de afdelingsleiding een F.O.C.-1, -2, -3, -4 of F.O.C.-5 status toegekend aan een bepaald(e) situatie/omstandigheid persoon/groep/criminele activiteit. Is die F.O.C.-status op basis van een aantal besliselementen eenmaal toegekend door de afdelingsleiding, dan wordt aan de hand van een checklist vastgesteld welke acties er vanuit de politie (of één van de andere integrale partners) moeten worden ondernomen. Tevens kan de F.O.C.-status met de bijbehorende acties ook dienen als communicatiemiddel bij de samenwerking met die integrale partners.

Tijdens de op het niveau van de deelnemers toegesneden workshops van Badom wordt deze methodiek dus door de deelnemers intensief geoefend, de methodiek wordt daarmee tot hun eigen instrument gemaakt.

Bewustwording ondermijning

Als u ook interesse heeft in deze nieuwe werkmethodiek kunt u contact opnemen met Meindert Leutscher.


Benieuwd wat deze nieuwe werkmethodiek voor u kan betekenen?


Offerte aanvragen

Laat hier uw gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bel me terug

Laat hier uw gegevens achter en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

%d bloggers liken dit: